Försäkringskassans återrapportering 2014

I denna rapport redovisar Försäkringskassan hur medel avsatta för finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso...

Läs mer

De nationella aktörernas stöd för utveckling av samordningsförbund – Återrapportering enligt regleringsbreven för 2014. Uppdraget i regleringsbreven är att stödja samordningsförbundens verksamhet. Arbetsförmedlingen, Försäkring...

Läs mer