Fortsatta konferenser om KUR-projekt i höst

Samordningsförbundet Skåne Nordost bjuder in till myndighetsgemensamma halvdagskonferenser som en fortsättning av tidigare KUR-projekt. Konferenserna vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommune...

Läs mer