Kompetensvalidering

Kompetensvalidering

Processtid: 2018-09-01 — 2023-08-31

Processägare: Osby kommun

Processmedel: 6 508 690 kr

Kompetensvalidering finns på arbetsmarknadsenheterna i samtliga kommuner i Skåne nordost.

Målgruppen för insatsen är (långtids-)arbetslösa personer i arbetsför ålder (16 – 64 år), som är bosatta i någon av kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby eller Östra Göinge och är aktuella inom kommunernas arbetsmarknadsenheter eller motsvarande.

Deltagarna saknar gymnasieutbildning, har en på arbetsmarknaden icke-gångbar utbildning och/eller saknar andra på arbetsmarknaden efterfrågade dokumenterade, generella kunskaper för att närma sig eller ta sig på arbetsmarknaden. Målet är att deltagande ska leda till ett kompetensbevis.

Den övergripande målsättningen, är att genom validering öka träffsäkerheten i en fortsatt planering av individens väg mot arbete och självförsörjning. Slutmålet för denna process är således inte att deltagarna återfår arbetsförmåga direkt, utan valideringsarbetet ses som ett led i vägen mot att återfå arbetsförmåga och bli självförsörjande.

Validering sker genom OCN-metoden från nordiskvalideringsforum. Det finns även ett basprogram där deltagarna får grundläggande kunskaper inför framtida arbeten.

I Kompetensvalideringen arbetar projektledare Pål Cederqvist och samtliga kommuner har personer från arbetsmarknadsenheterna som arbetar i insatsen.

Till insatsen är en extern utvärderare, Bo Eriksson Framtidsutbildning kopplad.

Ansökan arbete med validering

Ansökan KompetensValidering 2.0

Ansökan KompetensValidering 3.0

Slutrapport KompetensValidering 2018-2021

Slutrapport KompetensValidering 2022

Vill du veta mer om Kompetensvalidering?

Kontakta processtödjare Emma Lindeberg

Eller hör av dig direkt till projektledaren Pål Cederqvist.

Kalender

Konferens om Prostitution och människohandel
Datum Tid Aktivitet Plats
3
tisdag
oktober
09:00 Föreläsningsserie ADHD och autism
Rådhuset Kristianstad
Event
16
måndag
oktober
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
20
fredag
oktober
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
6
måndag
november
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
17
fredag
november
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
22
onsdag
november
08:30 Konferens om Prostitution och människohandel
Rådhuset Kristianstad
Event, Föreläsningar
4
måndag
december
09:00 Styrelsemöte inkl julavslutning
återkommer
Möte
4
måndag
december
09:00 Beredningsgrupp inkl julavslutning
återkommer
Möte

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår