Framstegen

Framstegen

Processtid: 230106-250106

Processmedel: 665 062 Kr

Framstegen är en samverkansprocess mellan Försäkringskassan och Region Skåne specialist psykiatrin.

Försäkringskassan Kristianstad och specialistpsykiatrin ska utveckla ett fungerande samarbete med strukturer och former som är bestående även efter detta projekt som ska gynna individen.

För ett välfungerande samarbete behövs bland annat samsyn mellan parterna kring vilken medicinsk information som är viktig i ett enskilt sjukskrivningsärende. Det innebär även att de samordnade rehabiliteringsinsatserna påbörjas tidigt i rehabiliteringsprocessen när det är aktuellt.

För att få en förbättrad dialog och förståelse för varandras uppdrag samt en bättre samverkan mellan Försäkringskassan Kristianstad och specialistpsykiatrin genomförs kunskapshöjande insatser under projekttiden. Fysisk närvaro av försäkringsutredare.

Ansökan Framstegen

För mer information om processen vänligen kontakta Emma Lindeberg emma.lindeberg@sfsno.se 0766-351019

Kalender

Konferens om Prostitution och människohandel
Datum Tid Aktivitet Plats
3
tisdag
oktober
09:00 Föreläsningsserie ADHD och autism
Rådhuset Kristianstad
Event
16
måndag
oktober
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
20
fredag
oktober
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
6
måndag
november
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
17
fredag
november
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
22
onsdag
november
08:30 Konferens om Prostitution och människohandel
Rådhuset Kristianstad
Event, Föreläsningar
4
måndag
december
09:00 Styrelsemöte inkl julavslutning
återkommer
Möte
4
måndag
december
09:00 Beredningsgrupp inkl julavslutning
återkommer
Möte

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår