SUS

SUS

SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

SUS är ett nationellt webbaserat system som gör de möjligt för samverkansparterna att följa upp resultatet av gemensam rehabiliteringsverksamhet.

Försäkringskassan är systemägare, men ansvaret för SUS är myndighetsgemensamt. SUS används inom samverkansformerna Finansiell samordning (Finsam), Tvåparts-Finsam mellan Försäkringskassan och sjukvården och inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans samarbete gemensam kartläggning.

SUS

Namnlöst-11 Resultat av finansiell samordning 2015 2016-09-14 Ladda ner Namnlöst-11 Försäkringskassan återrapportering 2014 2016-09-14 Ladda ner Namnlöst-11 Resultat av finansiell samordning 2014 2016-09-14 Ladda ner Namnlöst-11 Resultat av finansiell samordning januari-juli 2014 2016-09-14 Ladda ner Namnlöst-11 Försäkringskassan återrapportering delår 2014 2016-09-14 Ladda ner Namnlöst-11 Resultat av finansiell samordning januari-april 2014 2016-09-14 Ladda ner Namnlöst-11 Försäkringskassan återrapportering 2013 2016-09-14 Ladda ner Namnlöst-11 Resultat finsam riket 2013 2016-09-14 Ladda ner Namnlöst-11 Deltagare i samverkan januari-juni 2013 2016-09-14 Ladda ner