Välkomna in med era idéer om insatser med start i januari 2022. Nu är det dags att påbörja arbetet med att ansöka om medel till kommande insatser som kan finansieras av Samordningsförbundet Skåne nordost. För att påbörja ansökn...

Läs mer

Nu kan vi presentera ytterligare två föreläsningar. BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET(BIP) Samordningsförbundet Skåne nordost bjuder in till en lärande digitalföreläsning om den danska BIP studien. Fredagen den 12 november...

Läs mer

Sugen på frukostmöte? Nu välkomnar vårt grannförbund Finsam MittSkåne in till ett frukostmöte med fokus på unga vuxna. Ni som tillhör våra medlemsorganisationer är varmt välkomna att delta. Forskaren Frida Johansson berätta...

Läs mer

Under hösten kommer Samordningsförbundet Skåne nordost erbjuda digitala föreläsningar. Först ut är den lokala föreläsaren Fredrik Ekdala med föreläsningen "När livet inte blir som man tänkt sig". Föreläsningen har gått för utsålda...

Läs mer

Hej, Vi har hunnit att vara på plats några veckor och ser mycket fram emot vårt fortsatta arbete i Samordningsförbundet Skåne nordost. Våra ledord är att tydliggöra, möjliggöra och synliggöra. Just nu håller vi på att lära...

Läs mer

En av våra längre insatser Hela familjen arbetar med individer som behöver stöd i sin familj för att nå självförsörjning. Unikt för Hela Familjen är att det är frivilligt och att utgångspunkten är familjens egna önskemål och beho...

Läs mer

Vi önskar Åsa Linné förbundschef och Emma Lindeberg processtödjare välkomna till Samordningsförbundet Skåne Nordost. Den 14 juni hade styrelsen sammanträde. Där beviljades insatsen Hela familjen en månads förlängning för att kn...

Läs mer

Samordningsförbundet har beslutat anställa Emma Lindeberg  som processtödjande medarbetare med start den 9 juni 2021. Emma Lindeberg arbetar idag i Kristianstad kommun som projektledare i projektet Samtal för integration som har f...

Läs mer

Samordningsförbundet Skåne Nordost har utsett Åsa Linné till ny förbundschef från den 26 april 2021. Åsa Linné arbetar idag som chef för arbetsmarknadsenheten i Östra Göinge kommun. Åsa Linné har både erfarenhet av vad förbundet j...

Läs mer

Välkommen på föreläsning om ”Anknytning, familj och våld” på Kulturkvarteret i Kristianstad den 26 mars. Föreläsaren Anders Broberg, docent i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet, har en betydande vetenskaplig publikation ...

Läs mer

Samordningsförbundet Skåne Nordost bjuder in till myndighetsgemensamma halvdagskonferenser som en fortsättning av tidigare KUR-projekt. Konferenserna vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommune...

Läs mer

Fredagen den 9 december deltar 176 chefer, medarbetare och politiker från kommunerna i nordöstra Skåne, Region Skåne och försäkringskassan i vinterns viktigaste konferens på temat förebyggande arbete mot våld i nära relation. K...

Läs mer

Premiär! Idag presenterar vi vår helt nya hemsida som vi har tagit fram i samarbete med t&t information reklambyrå i Kristianstad. Målsättningen har varit att uppdatera strukturen och fräscha upp utseendet samtidigt som det sk...

Läs mer

I denna rapport redovisar Försäkringskassan hur medel avsatta för finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso...

Läs mer

De nationella aktörernas stöd för utveckling av samordningsförbund – Återrapportering enligt regleringsbreven för 2014. Uppdraget i regleringsbreven är att stödja samordningsförbundens verksamhet. Arbetsförmedlingen, Försäkring...

Läs mer