Välkommen på föreläsning om ”Anknytning, familj och våld” på Kulturkvarteret i Kristianstad den 26 mars. Föreläsaren Anders Broberg, docent i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet, har en betydande vetenskaplig publikation ...

Läs mer

Samordningsförbundet Skåne Nordost bjuder in till myndighetsgemensamma halvdagskonferenser som en fortsättning av tidigare KUR-projekt. Konferenserna vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommune...

Läs mer

Fredagen den 9 december deltar 176 chefer, medarbetare och politiker från kommunerna i nordöstra Skåne, Region Skåne och försäkringskassan i vinterns viktigaste konferens på temat förebyggande arbete mot våld i nära relation. K...

Läs mer

Premiär! Idag presenterar vi vår helt nya hemsida som vi har tagit fram i samarbete med t&t information reklambyrå i Kristianstad. Målsättningen har varit att uppdatera strukturen och fräscha upp utseendet samtidigt som det sk...

Läs mer

I denna rapport redovisar Försäkringskassan hur medel avsatta för finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso...

Läs mer

De nationella aktörernas stöd för utveckling av samordningsförbund – Återrapportering enligt regleringsbreven för 2014. Uppdraget i regleringsbreven är att stödja samordningsförbundens verksamhet. Arbetsförmedlingen, Försäkring...

Läs mer