31 jan

Anknytning, familj och våld

Välkommen på föreläsning om ”Anknytning, familj och våld” på Kulturkvarteret i Kristianstad den 26 mars.

Föreläsaren Anders Broberg, docent i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet, har en betydande vetenskaplig publikation inom sitt område, bland annat anknytningsteori.

Arrangör: Samordningsförbundet Skåne Nordost samt Kristianstads kommun, Region Skåne och Kristianstad Kvinnojour.

Inbjudan

Tillbaka till nyheter