15 sep

Ansökan om medel för 2022

Välkomna in med era idéer om insatser med start i januari 2022.

Nu är det dags att påbörja arbetet med att ansöka om medel till kommande insatser som kan finansieras av Samordningsförbundet Skåne nordost. För att påbörja ansökningsprocessen ska ni besvara ett par frågor som ni hittar här http://www.sfsno.se/ansokan/, där kan ni också se hur ansökningsprocessen går till.
Nästa tillfälle för beslut om finansiering är den 6 december 2021 då behöver ansökan vara komplett, innan dess ska ett idéutkast skickas till förbundet som ska hanteras av kansliet och diskuteras i beredningsgruppen. Tveka inte att kontakta oss på förbundet med era idéer redan nu, vi finns här för att stödja er under ansökningsprocessens gång!

En lokal kartläggning som skall ligga till grund för förbundets prioriteringar är under arbete men det vi redan nu kan dela med oss av är att områdena nedan är tänkta prioriteringar:
– Förrehabiliterande insatser
– Främjande/förebyggande insatser för bättre hälsa
– Språkutveckling
– Individer med aktivitetsersättning
– Individer utan SGI
– Socialt företagande

Datum för ansökan 2021 och 2022 ser ni nedan:
Ansökan beslut

Med vänliga hälsningar,

Åsa och Emma

Tillbaka till nyheter