8 feb

Åsa Linné ny förbundschef

Samordningsförbundet Skåne Nordost har utsett Åsa Linné till ny förbundschef från den 26 april 2021. Åsa Linné arbetar idag som chef för arbetsmarknadsenheten i Östra Göinge kommun. Åsa Linné har både erfarenhet av vad förbundet jobbar med, men också av flera av medlemsorganisationerna, varför styrelsen ser att Åsa har en profil och personliga egenskaper som på ett bra sätt kan ta förbundet vidare in i framtiden. Åsa startar på förbundet den 26 april.

”Jag är glad och stolt över att ha fått uppdraget som förbundschef. Min drivkraft är att skapa möjligheter, samverkan och resultat. Jag ser fram emot att fortsätta väcka engagemang för förbundets frågor och vara en motor för utvecklingsprocesser för de som står långt från arbetsmarknaden”.

Tf förbundschef Malin Wildt-Persson är kvar i förbundet tills Åsa är på plats.
Åsa

Tillbaka till nyheter