1 okt

Återrapportering – de nationella aktörernas stöd

De nationella aktörernas stöd för utveckling av samordningsförbund – Återrapportering enligt regleringsbreven för 2014. Uppdraget i regleringsbreven är att stödja samordningsförbundens verksamhet.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska tillsammans stödja utvecklingen av samordningsförbundens verksamhet inom ramen för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Arbetet ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Myndigheterna ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att stödja samordningsförbundens verksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 februari 2015.

Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet.

Tillbaka till nyheter