14 mar

Emma Lindeberg ny processtödjande medarbetare

Samordningsförbundet har beslutat anställa Emma Lindeberg  som processtödjande medarbetare med start den 9 juni 2021. Emma Lindeberg arbetar idag i Kristianstad kommun som projektledare i projektet Samtal för integration som har finansierats av Samordningsförbundet. Tidigare har Emma arbetat som verksamhetschef på behandlingshem och även som utredare på Försäkringskassan. Emma har genomgående under många år arbetat med människor som lever i utanförskap och med integrationsfrågor, och kommer med detta och sina personliga egenskaper kunna bidra positivt till förbundets utveckling.

”Jag ser mycket fram emot att vidareutveckla och arbeta på Samordningsförbundet tillsammans med Åsa Linné. Jag engageras av att arbeta målinriktat med processer, utvecklingsfrågor och samverkan. Min erfarenhet som projektledare inom ett projekt som finansierats av Samordningsförbundet Skåne nordost känns som en bra grund inför min nya tjänst som processtödjande medarbetare”.

Tillbaka till nyheter