2 okt

Försäkringskassans återrapportering 2014

I denna rapport redovisar Försäkringskassan hur medel avsatta för finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, har använts.

Rapporten redovisar målgrupper, insatser och resultat av respektive verksamhet samt innehåller även en systematisk kartläggning av samordningsförbundens verksamhet utifrån förekomsten av insatser på struktur- och individnivå.

Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet.

Tillbaka till nyheter