Kompetensutveckling

Kompetensutveckling för samverkansparter

Samordningsförbundet Skåne Nordost anordnar föreläsningar och utbildningsinsatser som ska leda till kompetensutveckling för samverkansparter inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och fem kommuner i nordöstra Skåne – Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Favorit i repris-föreläsning: Anknytning, familj och våld

Välkommen på föreläsning om ”Anknytning, familj och våld” i Röda Salongen på Hässleholms Kulturhus den 28 januari 2020.

Föreläsaren Anders Broberg, verksam vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, har en betydande vetenskaplig publikation inom sitt område, bland annat anknytningsteori.

Arrangör: Samordningsförbundet Skåne Nordost samt Barnsskyddsteamet i nordöstra Skåne, Vuxenpsykiatrin Kristianstad och Hässleholm tillsammans med kommunerna Bromölla, Hässleholm och Osby.

Inbjudan till föreläsning

Föreläsning på temat ”jobbsökande som nyanländ” 

Samordningsförbundet Skåne Nordost och projektet Bryggan till språk och arbete bjöd in till föreläsning på Humlescenen i Bromölla måndag den 9 december 2019 kl. 10:30–12:00.

Dheya Kadhem och Jens Skarp föreläste om hur lösningar kan se ut om man väljer att sätta människan i fokus och välja att se möjligheter och inte hinder. Under föreläsningen gavs möjlighet till frågor, diskussion och erfarenhetsutbyte.

Utannonserad föreläsare, journalisten och författaren Ali Alabdallah, har meddelat förhinder.

Inbjudan till föreläsningen (förmiddag)

Inbjudan till föreläsningen (eftermiddag)


Våld med särskilt fokus på unga och ungas relationer

Den 11 september arrangerade Samordningsförbundet Skåne Nordost tillsammans med samarbetsparter en halvdagskonferens på temat våld med särskilt fokus på unga och ungas relationer.

226 anmälda åhörare kom till konferensen på Kulturkvarteret i Kristianstad för att lyssna på inbjudna talare:

  • Zandra Kanakaris, generalsekreterare för 1000 Möjligheter, som driver ungarelationer.se
  • Anita Kruse, sakkunnig inom våldsområdet och NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund
  • Anna Palm, forskare och överläkare vid Kvinnokliniken och Ungdomsmottagningen i Sundsvall
  • ATIM – Ansvar | Tillit | Integritet | Mod, kvinno-/tjej- och ungdomsjour

Inbjudan till konferensen

Presentation Unga Relationer

Ungdomars våldsutsatthet

ATIM:s ungdomsarbete

Mentimeterundersökning med konferensdeltagare


Föreläsning: Anknytning, familj och våld

Välkommen på föreläsning om ”Anknytning, familj och våld” på Kulturkvarteret i Kristianstad den 26 mars.

Föreläsaren Anders Broberg, docent i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet, har en betydande vetenskaplig publikation inom sitt område, bland annat anknytningsteori.

Arrangör: Samordningsförbundet Skåne Nordost samt Kristianstads kommun, Region Skåne och Kristianstad Kvinnojour.

Inbjudan


Utbildningsinsats kring arbetslivsinriktad rehabilitering

Nu genomförs en utbildningsinsats för medarbetare i Osby och Östra Göinge kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Syftet är att förbättra samarbete mellan parterna för målgruppen sjukskrivna som uppbär försörjningsstöd på grund av att de saknar sjukpenninggrundande inkomst och därför inte kan få sjukpenning.

Målet med utbildningsinsatsen är att den, med hjälp av de nya rutiner som tagits fram, ska öka kompetensen kring arbetslivsinriktad rehabilitering och stärka parternas medarbetare i sin yrkesutövning. Utbildningen hålls av juristen Jörgen Nord.

Processägaren Osby kommun har ansökt om medel för genomförande av två utbildningsinsatser för kommunernas medarbetare under hösten 2017 alternativt våren 2018.

Ansökan


Myndighetsgemensamma halvdagskonferenser som en fortsättning av tidigare KUR-projekt

Konferenserna vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samt Region Skåne, som i sin yrkesutövning träffar personer med främst psykisk problematik och funktionsnedsättning och som samverkar/samarbetar med representanter för de andra verksamheterna.

Inbjudan


Utbildning i socialrätt för yrkesverksamma, 7,5 hp

Under vt 2017 kommer uppdragsutbildning i socialrätt för yrkesverksamma, 7,5 hp att erbjudas max 40 medarbetare inom Samordningsförbundet Skåne Nordosts kommuner och Region Skåne. Malmö Högskola står för kursen som ges i Kristianstad under sex utbildningstillfällen med examination.

Kursinnehåll


Utbildning för chefer i lösningsfokuserad ledning och samordning

Torsdagen den 12 januari kl. 09:00–16:00
Fredagen den 13 januari kl. 09:00–15:00
Torsdagen den 9 februari kl. 09:00–16:00

Inbjudan


Utbildningsinsats Sociala företag

Utbildningsinsats för parterna i Samordningsförbundet Skåne Nordost kommer att innehålla föreläsningar om socialt företagande.

Dag 1: Målet med dagen är bl.a. att få svar på i vilka sammanhang det kan vara lämpligt med ett socialt företag och hur juridiken/ regel-verket ser ut och fungerar i förhållande till sociala företag.

Dag 2: Genomgång av mer kunskap om socialt företagande, startprocesser, finansiering, lämpliga finansieringsmöjligheter, synergi genom samverkan, framgångsfaktorer. Lyssnade och diskussion om deltagarnas idéer. Uppgift till dag 3.

Dag 3: Diskussion utifrån uppgiften från dag 2. Processande av projektidéer och behov. Swot-analys. Gemensam bedömning av idéer. Hur går vi vidare?

Föreläsare/utbildare: Dag 1 och 2 Bo Blideman, dag 3 Bo Blideman och Linnea Nilsson.


Föreläsning om socialt utsatta barns utveckling

Välkommen på föreläsning om socialt utsatta barns utveckling den 9 oktober 2015.
Föreläsare: Professor Bo Vinnerljung, Stockholms Universitet.

Inbjudan

 


Föreläsning om implementering av samverkansprojekt

Välkommen på föreläsning om implementering av samverkansprojekt den 18 september 2015 i Valjeviken, Sölvesborg.
Föreläsare: docent Björn Trägårdh, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

Inbjudan


Utbildning i förvaltningsrätt

Utbildningen kommer att genomföras på Högskolan i Kristianstad under ht 2015. Kursen kommer att ge 7.5 hp. Utbildningen planeras för 30 deltagare. Kursen innehåller 5 utbildningstillfällen med examination.

Kursen innehåller:

  • rättsfall
  • sekretessbrytande bestämmelser
  • handlingar – offentlighet och sekretess
  • allmänna förvaltningsrättsliga principer
  • metodfrågor

Syftet med utbildningen är att få en gemensam grund  för myndighetsövergripande samverkan genom utbildningen i ”förvaltningsrätt i praktiken”.


Kompetensöverföring, Process Respaldo

Process Respoldo avslutades 2015-05-31. Under de två år som processen pågick har man arbetat fram en arbetsmetod som visat sig vara mycket framgångsrik. Det är av största vikt att bibehålla kompetens-överföringen mellan parterna för det fortsatta arbetet med målgruppen.

Kompetensöverföringen mellan parterna skall ske kvartalsvis under 2013–2014.

Målgruppen är chef och handläggare som arbetat i Respaldo.


KUR – kunskapsutveckling inom rehabilitering för personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning

KUR-projektet vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i nordöstra Skåne och Region Skåne i syfte att öka samverkan och kunskapen om rehabilitering av personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning. Projektet genomförs som halvdagskonferenser under 2015.

KUR-inbjudan konferensserie 2015