Beredningsgrupp

Beredningsgruppen

Beredningsgruppens syfte för Samordningsförbundet Skåne Nordost är att fungera som beredande arbetsgrupp och utgöra ett bollplank till förbundschefen i utvecklingsfrågor. Målsättningen är att gruppens medlemmar ska vara ambassadörer för samverkansarbetet i sin egen organisation.


Beredningsgruppen består av:
Anna-Marie Nilsson, Bromölla kommun
Veronica Öhrvik, Hässleholms kommun
Peter Sonnsjö, Kristianstads kommun
Emma Frostensson, Osby kommun
Agneta Henriksson, Östra Göinge kommun
Peter Södergren, Region Skåne (VO Vuxenpsykiatri Kristianstad)
Ingrid Thörn, Region Skåne (Barn- och ungdomspsykiatrin)
Kerstin Mauritzson, Region Skåne (Primärvården Östra Skåne)
Monica Levin, Arbetsförmedlingen
Sofi Hedberg, Försäkringskassan