Beredningsgrupp

Beredningsgruppen

Beredningruppens syfte för Samordningsförbundet Skåne Nordost är att fungera som beredande arbetsgrupp och utgöra ett bollplank till förbundschefen i utvecklingsfrågor. Målsättningen är att gruppens medlemmar ska vara ambassadörer för samverkansarbetet i sin egen organisation.


Beredningsgruppen består av:
Britt Gunnarsson, Bromölla kommun
Anders Iversen, Hässleholms kommun
Peter Sonnsjö, Kristianstads kommun
Emma Frostensson, Osby kommun
Cecilia Flood, Östra Göinge kommun
Peter Södergren, Region Skåne (VO Vuxenpsykiatri Kristianstad)
Ingrid Thörn, Region Skåne (Barn- och ungdomspsykiatrin)
Thomas Hannjö, Arbetsförmedlingen
Jakob Olsson, Arbetsförmedlingen
Sofi Hedberg, Försäkringskassan