Mötestider

Beredningsgruppens mötestider 2020

Fredag den 24 januari kl. 09:00–12:00

Fredag den 28 februari kl. 09:00–12:00

Fredag den 17 april kl. 09:00–12:00

Fredag den 29 maj kl. 09:00–12:00

Fredag den 28 augusti kl. 09:00–12:00

Fredag den 2 oktober kl. 09:00–12:00

Fredag den 13 november kl. 09:00–12:00

Måndag den 14 december kl. 13:00–14:30