Mötestider

Beredningsgruppens mötestider 2020

Fredag den 24 januari kl. 09:00–12:00

Fredag den 28 februari kl. 09:00–12:00

Fredag den 17 april kl. 09:00–12:00

Fredag den 29 maj kl. 09:00–11:00

Tisdag den 23 juni kl. 14.00-16.00

Torsdag den 18 augusti kl. 13.00-16.00

Torsdag den 27 augusti kl. 13:00–16:00

Fredag den 2 oktober kl. 09:00–12:00

Måndag den 19 oktober kl. 13.00-16.00

Fredag den 13 november kl. 09:00–12:00

Måndag den 14 december kl. 13:00–14:30