Mötestider

Beredningsgruppens mötestider 2019

Fredag den 18 januari kl. 09:00–12:00

Fredag den 22 mars kl. 09:00–12:00

Fredag den 26 april kl. 09:00–12:00

Fredag den 14 juni kl. 09:00–12:00

Fredag den 6 september kl. 09:00–12:00

Fredag den 18 oktober kl. 09:00–12:00

Fredag den 22 november kl. 09:00–12:00

Måndag den 16 december kl. 13:00–14:30