Mötestider

Beredningsgruppens mötestider 2021

Fredag den 15 januari kl. 09:00–12:00

Måndag den 15 februari kl. 09:00–12:00

Fredag den 19 mars kl. 09:00–12:00

Torsdag den 29 april kl. 09.00-12.00

Fredag den 21 maj kl. 09:00–12:00

Måndag den 14 juni kl. 09.00-16.00 (omvärldsdag)

Fredag den 20 augusti kl. 09.00-12.00

Fredag den 24 september kl. 09:00–12:00

Fredag den 22 oktober kl. 09:00–12:00

Fredag den 19 november kl. 09:00–12:00

Måndag den 6 december kl. 09.00-12.00 (preliminär mötesdag tillsammans med styrelsen)