Sammanträdestider

Styrelsens sammanträdestider 2021

Måndag den 25 januari kl. 09:00-12:00

Torsdag den 4 februari kl. 16.30-17.30

Måndag den 15 februari kl. 09.00–12:00 (INSTÄLLT)

Måndag den 8 mars kl. 09:00-12:00 (inklusive ägarsamråd 10.30-12.00)

Måndag den 12 april kl. 09:00-12:00

Måndag den 14 juni kl. 09:00-16:00 (omvärldsdag)

Måndag den 6 september kl. 09:00-12:00

Måndag den 18 oktober kl. 09:00-12:00

Måndag den 6 december kl. 09:00-12:00