Sammanträdestider

Styrelsens sammanträdestider 2019

Måndag den 4 februari kl. 09:00-12:00

Måndag den 11 mars kl. 09:00

Måndag den 29 april kl. 09:00

Måndag den 10 juni kl. 09:00

Måndag den 19 augusti kl. 09:00

Måndag den 30 september kl. 09:00

Måndag den 11 november kl. 09:00

Måndag den 16 december kl. 09:00