Samtal för integration

Samtal för integration

Processtid: 2017-09-01 — 2020-08-31

Processägare: Kristianstads kommun

Processmedel: 4 199 200 kr

Insatsen bedrivs i samverkan mellan Kristianstad kommun och arbetsförmedlingen.

Målgrupp för insatsen är utlandsfödda föräldrar med långvarigt försörjningsstöd eller inskrivna på etableringsprogrammet. Samtal för integration arbetar i samtalsgrupper där deltagarna samtalar för att öka sin förståelse och kunskap om samhället.

Gruppsamtalen leds av två samtalsledare och i aktiviteten ingår att prata om vilka förväntningar som finns i samhället och hur man förhåller sig till dem. Vi pratar om strategier och förutsättningar för att bättre kunna förstå och komma in i samhället, studier och/eller arbetsliv och bli självförsörjande.

I aktiviteten ingår även individuella samtal efter deltagarens behov och trepartssamtal mellan deltagare, handläggare och samtalsledare. På trepartssamtalen diskuteras utmaningar, utveckling och planering mot studier eller arbete. Gruppen består av 8 deltagare och träffas vid 20 tillfällen. Schema anpassas efter deltagarens förmåga. Personer som är sjukskrivna kan delta hos oss i samråd med läkare.

Föräldraskap, hälsa och arbete är några av ämnena vi samtalar om, vi pratar även om mänskliga rättigheter, jämställdhet, frihet och värderingar. Metoden inom start bygger på motiverande samtal och programmet är beprövat i projektform sedan 2017 i Kristianstad Kommun.

Det övergripande Insatsmålet är att öka graden och möjlighet till integration. Deltagarna ska få ökade kunskaper om vad som gäller i Sverige , för att på detta sätt öka individernas möjlighet till inträde i samhället och till arbetslivsinriktade åtgärder och arbetslivet samt uppnå ökad jämställdhet.

Insatsen utvärderades externt av Fredrik Grubb.

Slututvärdering Samtal för integration

Ansökan Samtal for integration

Vill du veta mer om Samtal för integration?

Kontakta Processtödjare Emma Lindeberg

Kalender

Digital live Föreläsning Aron Anderson 29/9
Datum Tid Aktivitet Plats
19
fredag
augusti
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
26
fredag
augusti
09:00 Verksamhetsplanering
Kvarnen Kristianstad
Konferens
5
måndag
september
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
23
fredag
september
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
29
torsdag
september
09:00 Digital live Föreläsning Aron Anderson 29/9
Digitalt
Föreläsningar
17
måndag
oktober
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
21
fredag
oktober
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
7
måndag
november
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
18
fredag
november
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår