Nyfiken på Basprogrammet?

Nyfiken på Basprogrammet?

Projektet Kompetensvalidering som finansieras av förbundet arbetar med (långtids-)arbetslösa personer i arbetsför ålder som är aktuella inom kommunernas arbetsmarknadsenheter eller motsvarande. Oftast personer som saknar gymnasieutbildning, har en på arbetsmarknaden icke-gångbar utbildning och/eller saknar andra på arbetsmarknaden efterfrågade dokumenterade, generella kunskaper för att närma sig eller ta sig på arbetsmarknaden.

Den övergripande målsättningen, är att genom validering öka träffsäkerheten i en fortsatt planering av individens väg mot arbete och självförsörjning. Slutmålet för denna process är således inte att deltagarna återfår arbetsförmåga direkt, utan valideringsarbetet ses som ett led i vägen mot att återfå arbetsförmåga och bli självförsörjande. Valideringen sker via ett nationellt validerings system OCN.

Under projektets gång uppmärksammades behovet av ett enkelt webbaserat verktyg för att stärka individernas kunskaper inom tre områden; Samhällsinformation, arbetsmarknad och på jobbet, vilket resulterade i Basprogrammet.

Basprogrammet är ett webbaserat utbildningsprogram på enkel svenska för att utbilda individer i generella kompetenser som är viktiga att ha med sig inför kommande arbete eller generellt i livet. Utbildningen är uppdelad i tre olika kurser där varje kurs har flera olika avsnitt. Programmet är kostnadsfritt och kan användas av deltagaren själv eller i gruppverksamhet. Programmet går att översätta till modersmål för de som har behov av det.

Här hittar du Basprogrammet

Tveka inte att höra av dig till oss på förbundet vid frågor om Basprogrammet!

Kalender

Konferens om Prostitution och människohandel
Datum Tid Aktivitet Plats
3
tisdag
oktober
09:00 Föreläsningsserie ADHD och autism
Rådhuset Kristianstad
Event
16
måndag
oktober
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
20
fredag
oktober
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
6
måndag
november
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
17
fredag
november
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
22
onsdag
november
08:30 Konferens om Prostitution och människohandel
Rådhuset Kristianstad
Event, Föreläsningar
4
måndag
december
09:00 Styrelsemöte inkl julavslutning
återkommer
Möte
4
måndag
december
09:00 Beredningsgrupp inkl julavslutning
återkommer
Möte

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår