Föreläsning gängkriminalitet 24/4

Inbjudan föreläsning Gängkriminalitet 24 april 2024
Samordningsförbundet Skåne Nordost bjuder in dig som arbetar i kommunerna i
Skåne Nordost, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Region Skåne för att få
mer kunskap om gängkriminalitet.

Tema: Gängkriminalitet/Organiserad brottslighet

Syfte med förmiddagen är att få information om vad gängkriminalitet är och få
information om på vilket sätt du kan lotsa personer du möter i din yrkesroll att få stöd.

När: Onsdagen den 24/4 klockan 9:30-11:45
Var: Sessionssalen rådhuset i Kristianstad

Föreläsare: Jonna Persson SSPF-koordinator Kristianstads kommun
Malin Månsson Teamledare ungdomsservice Kristianstads kommun

Innehåll:

– Vad är organiserad brottslighet (gängkriminalitet)?

– Män och kvinnors roll i gängen?

– Hur ser det ut i landet och i Nordöstra Skåne?

– Barn och unga som riskerar att rekryteras, vilka risk och skyddsfaktorer
finns det?

– Vilka stödfunktioner finns och hur kan du uppmärksamma och lotsa
personer rätt utifrån din professionella roll?

Anmäl dig här

Har du frågor? Hör av dig till Emma Lindeberg
emma.lindeberg@sfsno.se
0766-351019

Varmt välkommen att delta!