Styrelse och beredning

Styrelsen är Samordningsförbundets Skåne Nordost högsta beslutande och förvaltande organ med ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby, Östra Göinge Kommun, Region Skåne samt chefstjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Beredningsgruppen har som syfte att fungera som beredande arbetsgrupp för Samordningsförbundet Skåne Nordost ska utgöra ett bollplank till förbundschefen i utvecklingsfrågor. Målsättningen är att gruppens medlemmar ska vara ambassadörer för samverkansarbetet i sin egen organisation.

malin
Tf förbundschef SFSNOMalin Wildt-PerssonTelefon: 070-140 39 04