Insatser

Nedan ser du våra pågående och avslutade insatser. Klicka på den insats du vill veta mer om. Vill du ha ytterligare information är du varmt välkommen att kontakta oss på förbundet!

Gemensam Kraft

Samverkansprocess mellan kommunerna i Skåne Nordost.

Läs mer »

Framstegen

Samverkansprocess mellan Försäkringskassan och Region Skåne

Läs mer »

Samverkan SFSNO

Skåne Nordosts Konsultationsteam och Samverkanskoordinatorer i kommunerna .

Läs mer »

Nätverk Våld i nära relation

Samverkan mellan kommuner, myndigheter och idéburna verksamheter i Skåne Nordost.

Läs mer »

Kompetensvalidering

Lär dig jobbet på jobbet via insatsen kompetensvalidering.

Läs mer »

Avslutade Insatser

Förstudie Digitalisering

Syftet med förstudien är att definiera utvecklingsområden..

Läs mer »

Förstudie – Arbetsmarknad och näringsliv

Hur kan vi samverka effektivare?

Läs mer »

Hela familjen

Insatsen vänder sig till familjer med försörjningsstöd.

Läs mer »

Bryggan till språk och arbete

Insatsen vänder sig till utrikesfödda personer som inte kunnat tillgodose sig SFI.

Läs mer »

Samtal för integration

Insatsen vänder sig till utlandsfödda föräldrar bosatta i Kristianstad kommun.

Läs mer »

Sista slaget

Insatsen vänder sig till personer som bedöms ha behov av kontakt med Kriscentrum.

Läs mer »

Maria mödrahälsovård

Insatsen vänder sig till gravida kvinnor med risk- och missbruksproblematik.

Läs mer »

Göinge Ung

Insats för Unga vuxna i Östra Göinge som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Läs mer »

Maria Skåne Nordost

Unga personer som har problem med alkohol och/eller droger.

Läs mer »

Näsbymodellen

Målgrupp för insatsen är personer som är drabbade av ohälsa/sjukdom

Läs mer »

AFFE

Unga vuxna mellan 19–29 år med aktivitetsersättning.

Läs mer »

Respaldo

Målgruppen är personer som är sjukskrivna men inte har rätt till SGI.

Läs mer »