Sista slaget

Processtid: 2019-02-01 — 2022-01-31

Processägare: Kristianstads kommun

Processmedel: 1 783 702 kr

Sista slaget är en insats som finns i Kristianstads kommun. Insatsen bedrivs i samverkan mellan Kristianstad kommun via Arbete och välfärdsförvaltningen och Region Skåne via vårdcentralerna Vä och Vilan.

Behovsgrupp för insatsen är personer i arbetsför ålder (16 – 64 år), som är bosatta i Kristianstads kommun, har kontakt med kommunens Arbete och välfärdsförvaltning eller vårdcentralerna Vilan eller Vä och bedöms ha behov av kontakt med/stöd av medarbetarna i Sista Slaget.

I Sista slaget finns en arbetsgrupp som består av personal från respektive vårdcentral och sakkunnig personal från Kriscentrum arbetar för att ni målen nedan;

Det övergripande målet för insatsen är att öka förutsättningarna för varje individ att finna hållbara lösningar för att åstadkomma förändring som på sikt väntas leda till att individen återfår sin förmåga till egen försörjning/återfå sin arbetsförmåga. På organisatorisk nivå är målsättningen att öka kompetens om våld i nära relation hos medarbetare på berörda vårdcentraler och få kunskap om att ställa frågor om våld som en del av anamnestagningen. Målet är också att utveckla och etablera ett samarbete baserat på gemensam metodik vilket i sin tur kan leda till att man kommer in tidigare med stödjande funktioner.

Insatsen möjliggör att utbilda personal i arbetssätt inom om våld i nära relation och på sikt skapa rutiner för hur man arbetar med detta på vårdcentralerna i samarbete med Kriscentrum.

Till insatsen är en extern utvärderare kopplad, Malin Brandquist Mabra resurs.

Ansökan sista slaget

Utvärdering Sista slaget

Vill du veta mer om Sista slaget?

Kontakta processtödjare Emma Lindeberg