Tillsammans vågar vi finna nya vägar!

Samordningsförbundet är en arena för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna i Skåne Nordost. Vi stödjer, utvecklar och finansierar gemensamma dialoger och insatser för att fler ska komma i arbete.

Ansök om medel

Detta händer

Näsbymodellen

Jessica von Leitgeb, rehabkoordinator på Näsby vårdcentral berättar i podden ’vet ni!’ om arbetet med Näsbymodellen.

Läs mer »Intressant

Har du en idé?

Här hittar du all information om hur du ansöker om finansiering.

Läs mer »

Gemensam kraft

Vill du anvisa en deltagare till Gemensam Kraft? Läs mer här!

Läs mer »

Konsultationsteam Skåne Nordost

Skåne Nordosts Konsultationsteam erbjuder stöd i komplexa individärenden för att komma vidare mot egen försörjning genom förslag på samverkan runt individen, utredning gällande arbetsförutsättningar eller insats mot till exempel rehabilitering.

Vill du lyfta ditt ärende i konsultationsteamet?

Fyll i Ansökningsblanketten och lämna till kontaktpersonen i din organisation.

Vill du ha mer information om konsultationsteamet?

Läs broschyren eller kontakta din organisations representant, kontaktuppgifter finns i broschyren.

Finsam finansiell samordning

Se filmen för att få veta mer om vad ett Samordningsförbund arbetar med. Ett av världens viktigaste jobb om du frågar oss.