Beredningsgrupp

Beredningsgruppens syfte för Samordningsförbundet Skåne Nordost är att fungera som beredande arbetsgrupp och utgöra ett bollplank till kansliet i utvecklingsfrågor.

Beredningsgruppens arbete

Beredningsgruppen består av tjänstemän, med beslutsmandat, från respektive huvudman. Beredningsgruppen stödjer kansliet med utvecklingsarbete, förankring och förberedelser av förslag till styrelsen vad gäller projektansökningar.

Det ingår även att bidra med kunskap för att motverka parallella processer och organisatoriska mellanrum inom arbetsområdena. Beredningsgruppen träffas en gång per månad.

Vi ingår i beredningsgruppen

Anna-Marie Nilsson

BROMÖLLA KOMMUN

Jenny Alskepp

HÄSSLEHOLMS KOMMUN

Preben Bruzelius

KRISTIANSTAD KOMMUN

Emma Frostensson

OSBY KOMMUN

Peter Södergren

REGION SKÅNE VO VUXENPSYKIATRI KRISTIANSTAD

Camilla Danielsson

REGION SKÅNE PRIMÄRVÅRDEN ÖSTRA SKÅNE

Maria Sjölin Olsson

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Sofi Hedberg

FÖRSÄKRINGSKASSAN

Tina Clausen Strömberg

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN