Styrelse

Styrelsen är Samordningsförbundet Skåne Nordosts högsta beslutande och förvaltande organ med ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen.

I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby, Östra Göinge Kommun, Region Skåne samt chefstjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Styrelsens uppgifter är

  • Att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
  • Att besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas.
  • Att upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Styrelseprotokoll hittar du under dokument.

Styrelsemedlemmar

Richard Berggren

ORDFÖRANDE

(M) Kristianstad

Susanne Bäckman

1:A VICE ORDFÖRANDE

(L) Region Skåne

Sofi Gellberg

2: VICE ORDFÖRANDE

Arbetsförmedlingen

Katarina Olander

LEDAMOT

Försäkringskassan

Meta Jarl

LEDAMOT

(S) Hässleholm

Jenny Önnevik

LEDAMOT

(S) Bromölla

Daniel Landin

LEDAMOT

(S) Osby

Patric Åberg

LEDAMOT

(M) Östra Göinge