Vi välkomnar idéer till insatser

Ansök om medel för process, pilot- och förstudier och samverkans forum.

 

Vilka kan söka medel från Samordningsförbundet?

Samordningsförbundet finansierar insatser inom Skåne Nordost som sker i samverkan mellan minst två medlemsparter. Insatserna ska syfta till att deltagare ska få, eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Insatserna kan ske på individuell eller strukturell nivå. Läs mer om ramar och prioriteringar i dokumenten längst ner på sidan.

Prova er idé!

Har ni en samverkansidé som kan bli en insats finansierat av Samordningsförbundet, skicka in ett gemensamt utkast genom att tillsammans besvara frågorna nedan. Kansliet återkopplar om idén ligger inom ramen för förbundets ändamål och möjligheter samt vad nästa steg är.

Idéutkast

  • Vad vill ni göra?
  • Vilka parter samverkar i insatsen (minst två parter i förbundet)? (Vem är ägare respektive samverkanspart)
  • Varför vill ni genomföra insatsen?
  • Hur har idén tagits fram och är den förankrad i respektive organisation?
  • Hur har ni tänkt att gå tillväga, vad planerar ni för aktiviteter?
  • Planering av insatsen- tidsperiod/resurser/förväntat resultat?
  • Hur ser planeringen ut efter avslutad insats, hur tillvaratas insatsen/resultatet?

Vi tar emot ansökningar kontinuerligt, välkommen med er ansökan!

Vid frågor kontakta

Åse Linné

FÖRBUNDSCHEF

Emma Lindeberg

PROCESSTÖDJARE