Förstudie Digitalisering

Processägare: Osby kommun

Processtid:230815-231114

Processmedel:196 155 kr

Syftet med förstudien är att definiera utvecklingsområden och vad som krävs för förbättrande/effektivare arbetsmarknadsinsatser med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Förstudien ska även kartlägga behovet av digital kompetens i målgruppen som är inskrivna i de kommunala arbetsmarknadsenheterna. Målet är att med förstudiens hjälp arbeta med verksamhetsutveckling för ökad kvalitet – stegförflyttning – fler närmare arbetsmarknaden.

Vill du veta mer om insatsen? Läs Ansökan eller kontakta Emma Lindeberg

Förstudie Digitalisering arbetsmarknadsenheten ATEA (pdf)