Nätverk Våld i nära relation

Processtid:220905-241231

Processägare: Kristianstads kommun

Processmedel:90 000Kr

Förbundet finansierar VNR-nätverket som är ett nätverk för att öka samverkan mellan kommuner, myndigheter och idéburna verksamheter i Skåne Nordost.

Syftet med nätverket är att maximera möjligheten för medborgare att få stöd och hjälp vid våldsutsatthet och öka möjligheterna till tidig upptäckt av våld. Nätverket jobbar också med att hitta fler och nya former för att arbeta förebyggande av våld i nära relation på fler olika plan.

Näverket träffas 4 gånger per år

Vill du veta mer? Kontakta Emma Lindeberg.