Hela familjen

Processägare: Kristianstads kommun

Processtid: 2016-05-01 — 2021-12-31

Processmedel: 24 939 610 Kr

Hela familjen finns i Kristianstad, Hässleholm och Östra Göinge. Insatsen bedrivs i samverkan mellan socialförvaltningarna i respektive kommun och region Skåne via lokala vårdcentraler.

Hela Familjen vänder sig till familjer som har försörjningsstöd och som är aktuella inom minst två av förvaltningarnas samarbetspartners. Individen som får hjälp av Hela Familjen får tillsammans med sin familj, träffa en socialrådgivare. Tillsammans med socialrådgivaren bestäms vilken hjälp och stöd som behövs. Det kan till exempel handla om hjälp med ekonomin, kontakt med skolan eller andra myndigheter. Samtal kan erbjudas både enskilt och för hela familjen och ge särskilt stöd till föräldrar.

Det som utmärker Hela Familjen är att det är frivilligt och att utgångspunkten är familjens egna önskemål och behov. Alla familjemedlemmarna får uttrycka vad de vill förändra. Hela Familjen handlar om att stärka familjen och bidra till förändring genom att familjen själva bestämmer vad som är viktigast för familjen.

Målsättningen med Hela familjen är att individerna i slutändan av processen ska bli självförsörjande.

I Hela familjen arbetar projektledare, flera socialrådgivare och en samverkanskoordinator.

Insatsen utvärderas externt av ASKing Ab.

ASKing slututvärdering Hela familjen

Se video om Hela familjens arbete

Slutrapport 2021 Hela Familjen