Framstegen

Processtid: 230106-250106

Processmedel: 665 062 Kr

Framstegen är en samverkansprocess mellan Försäkringskassan och Region Skåne specialist psykiatrin.

Försäkringskassan Kristianstad och specialistpsykiatrin ska utveckla ett fungerande samarbete med strukturer och former som är bestående även efter detta projekt som ska gynna individen.

För ett välfungerande samarbete behövs bland annat samsyn mellan parterna kring vilken medicinsk information som är viktig i ett enskilt sjukskrivningsärende. Det innebär även att de samordnade rehabiliteringsinsatserna påbörjas tidigt i rehabiliteringsprocessen när det är aktuellt.

För att få en förbättrad dialog och förståelse för varandras uppdrag samt en bättre samverkan mellan Försäkringskassan Kristianstad och specialistpsykiatrin genomförs kunskapshöjande insatser under projekttiden. Fysisk närvaro av försäkringsutredare.

Ansökan Framstegen

För mer information om processen vänligen kontakta Emma Lindeberg emma.lindeberg@sfsno.se 0766-351019