Samverkan SFSNO

Processtid: 2022-11-07 — 2025-11-06

Processmedel: 10 149 325 Kr

Samverkan SFSNO är en samverkansprocess mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad ,Osby och Östra Göinge tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.

I processen Samverkan SFSNO inrättas en samverkanskoordinator i varje kommun. Varje kommun äger sin process och leds av en projektledare lokalt. Syftet med processen är att ta fokus på strukturer för samverkan för individer som är i behov av stöd från flera myndigheter och är i behov av samplanering för att skapa progression framåt mot arbetsmarknaden. Det handlar om individer med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem som ofta har flera olika samhällskontakter.

Som ytterligare ett stöd i Samverkan SFSNO ingår att utveckla ett övergripande konsultationsteam som ska främja ett starkare tvärsektoriellt samagerande på handläggarnivå kring individer som befinner sig i mellanrummet mellan myndigheternas regelverk. Konsultationsteamet är också ett gemensamt forum för lärande och utveckling i Skåne Nordost där Samordningsförbundet Skåne Nordost är sammankallande.

Ansökan Samverkan SFSNO

Ansökan Samverkan SFSNO Östra Göinge

Vill du veta mer om insatsen?

Kontakta processtödjare Emma Lindeberg