Maria mödrahälsovård

Processtid: 2016-09-01 — 2024-12-31

Processägare: Region Skåne

Processmedel: 7 287 857 kr

Maria mödrahälsovård finns på CSK i Kristianstad. Insatsen bedrivs i samverkan mellan Kristianstad kommun, arbete och välfärdsförvaltningen och Region Skåne via Kvinnokliniken CSK. Funktionen ses dock som en gemensam resurs för samtliga fem kommuner i Skåne Nordost.

Målgruppen för insatsen är gravida kvinnor samt partners med risk- och missbruksproblematik i nordöstra Skåne.

I insatsen arbetar en socionom med arbetsuppgifter som; motiverande och kurativa samtal, familjeinriktat arbete, uppsökande verksamhet, arbeta upp kontaktvägar, fungera som vägen in i kommunernas socialtjänster i syfte att möjliggöra insatser i kvinnans och partnerns hemkommun. Arbetssättet i insatsen är lösningsfokuserat och socionomen arbetar i samarbete med kvinnan och hennes partner.

Målsättningen i insatsen är att den gravida kvinnan och hennes parter om sådan finns ska få stöd för att nå en positiv förändring, som väntas leda till självförsörjning på sikt.

Till insatsen är en extern utvärderare, Stefan Persson Rhetikfabriken AB kopplad.

Ansökan maria mödrahälsovård

Maria Mödra hälsovård sammanfattande extern analys

Vill du veta mer om Maria mödrahälsovård?

Kontakta processtödjare Emma Lindeberg