Maria Skåne Nordost

Processtid: 2011-11-01–2015-03-31

Processägare: Region Skåne

Processmedel: 6 907 200 kr

Maria Skåne Nordost vänder sig till unga personer upp till 29 år som har frågor eller problem med alkohol och/eller droger samt deras nätverk.

Maria Skåne Nordost är ett samverkansprojekt som finansieras av Samordningsförbundet Skåne Nordost. Parter i Samordningsförbundet är Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, Osby och Östra Göinge kommuner samt Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

I verksamheten på Maria Skåne Nordost arbetar sjuksköterska, socionom, kurator och behandlingspedagog. Även läkare från psykiatrin är knuten till projektet.

Insatserna på Maria Skåne Nordost är samtalsbaserad. Verksamheten erbjuder information och rådgivning till unga personer och deras nätverk:

Hälsosamtal

Kartläggning (ADAD och ASI)

Haschprogrammet (HAP)

Återfallsprevention

Drogtest

Medicinsk bedömning

Kontakten med Maria Skåne Nordost är frivillig och kostnadsfri. Det krävs inte eller någon remiss eller formellt biståndsbeslut. Den unge kan själv ta kontakt med mottagningen eller med hjälp av till exempel närstående, skola, socialtjänst eller sjukvård.

Ansökan Maria Skåne

En integrerad verksamhet Maria Skåne

Hör av dig till Emma Lindeberg för att få mer information om insatsen.