Gemensam Kraft

Processtid: 230401-260331

Processmedel: 18 588 000

Samverkan mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Projektets syfte är att erbjuda personer som idag inte har möjlighet till någon aktivitet att gå från att vara passiva till aktiva och på så sätt närmare sig arbetsmarknaden. Syftet är också att utveckla effektiva och mätbara metoder för stegförflyttning samt utveckla möjligheten till parallella aktiviteter enligt BIP. Inom ramen för projektet ska även samverkan mellan berörda parter förenklas och förtydligas..

Arbetsmarknadsenheterna i Skåne Nordosts kommuner är väletablerade och uppbyggda för att arbeta med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som av olika anledningar (sociala, fysiska och/eller psykiska) inte når progression mot arbete och egen försörjning. De lokala arbetsmarknadsenheterna erbjuder idag arbetslivsinriktade aktiviteter och övningsplatser samt arbetsträningsplatser.

Arbetar du i Skåne Nordosts kommuner eller på försäkringskassan och vill anvisa en deltagare till projektet?

Här hittar du informationsblad och anvisningsblankett.

Vill du veta mer om insatsen? Läs Ansökan gemensam kraft eller kontakta Emma Lindeberg.