Förstudie – Arbetsmarknad och näringsliv

Processtid:230307-230623

Processmedel:267 000 Kr

Syftet med förstudien är att definiera utvecklingsområden och vad som krävs för en förbättrad/effektivare samverkan. Genom förstudien vill vi se hur vi som organisationer bättre kan samverka för att:

    -Få ut personer som är långt ifrån arbetsmarknaden (fokus på individer där man kan se en matchningsmöjlighet/potential) genom att matcha och rusta (inkl. utbildning) individen
    -Skapa motivation hos arbetsgivare och möjlighet att ta emot
    -Fånga upp arbetsgivares behov (privata och offentliga)
    – Identifiera andra utmaningar kopplat till samordning/effektivitet i samverkan mellan aktörerna
    – Utforma förslag hur aktörerna kan utforma ett effektivt samarbete för att hantera såväl långsiktig som kortsiktiga frågeställningar

Ansökan förstudie

Slutrapport

Vill du veta mer? Vänligen kontakta Åsa Linné