Bryggan till språk och arbete

Processtid:2018-09-01 — 2021-08-31

Processägare: Bromölla kommun

Processmedel: 3 142 224 kr

Bryggan finns i Bromölla kommun. Insatsen bedrivs i samverkan mellan Bromölla kommun och Arbetsförmedlingen. Målgruppen för insatsen är utrikesfödda personer i arbetsför ålder (16 – 64 år), som är bosatta i Bromölla kommun. Personerna har varit långtidsarbetslösa, inte kunnat tillgodogöra sig SFI och därför har bristande kunskaper i svenska språket.

Den övergripande målsättningen, är att ett förändrat arbetssätt avseende språkinlärning ska resultera i:

  • ökad kunskap om individens förutsättningar för arbete.
  • ökad träffsäkerhet i planeringen av individens väg mot arbete och självförsörjande.
  • på sikt öka antalet anställningar via t.ex. extratjänster eller introduktionsjobb.
  • att ohälsa förebyggs.

Insatsen har utvärderats externt av Joakim Tranquist, Tranquist Utvärdering.

Ansökan Bryggan till språk och arbete

Vill du veta mer om insatsen?

Kontakta Processtödjare Emma Lindeberg