Styrelse

Styrelsen 2018

Styrelsen är Samordningsförbundets Skåne Nordost högsta beslutande och förvaltande organ med ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby, Östra Göinge Kommun, Region Skåne samt chefstjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.


Styrelsens ledamöter för perioden 2015–2018:
Lena Nilsson (S), Hässleholms kommun. Ordförande 2017–2018
Ewa Pihl Krabbe (S), Region Skåne. Vice ordförande 2017–2018
Mats Hartman, Arbetsförmedlingen
Patrick Barringer, Försäkringskassan

Ersättare:
Radovan Javurek (L), Kristianstads kommun
Jenny Önnevik (S), Bromölla kommun
Marika Bjerstedt Hansen (S), Osby kommun
Patric Åberg (M), Östra Göinge kommun
Camilla Mårtensen, Region Skåne
Rosita Esgard, Arbetsförmedlingen
Meerit Tikkanen, Försäkringskassan