Styrelse

Styrelsen

Styrelsen är Samordningsförbundets Skåne Nordost högsta beslutande och förvaltande organ med ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby, Östra Göinge Kommun, Region Skåne samt chefstjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.


Styrelsens ledamöter för perioden 2019–2020:
Radovan Javurek (L), Kristianstads kommun. Ordförande 2019–2020
Susanne Bäckman (L), Region Skåne, vice ordförande

John Nilsson, Arbetsförmedlingen
Tobias Persson, Försäkringskassan

Ersättare:
Jenny Önnevik (S), Bromölla kommun
Robin Gustavsson (KD), Hässleholms kommun
Marika Bjerstedt Hansen (S), Osby kommun
Patric Åberg (M), Östra Göinge kommun
Ewa Pihl Krabbe (S), Region Skåne
Sofie Gellberg, Arbetsförmedlingen
Meerit Tikkanen, Försäkringskassan