Styrelse

Styrelsen

Styrelsen är Samordningsförbundets Skåne Nordost högsta beslutande och förvaltande organ med ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby, Östra Göinge Kommun, Region Skåne samt chefstjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.


Styrelsens ledamöter för perioden 2021–2022:
Robin Gustavsson (KD), Hässleholms kommun, Ordförande
Susanne Bäckman (L), Region Skåne, vice ordförande

John Nilsson, Arbetsförmedlingen
Tobias Persson, Försäkringskassan

Ersättare:
Radovan Javurek (L), Kristianstads kommun
Jenny Önnevik (S), Bromölla kommun
Daniel Landin (S), Osby kommun
Patric Åberg (M), Östra Göinge kommun
Ewa Pihl Krabbe (S), Region Skåne
Sofi Gellberg, Arbetsförmedlingen
Meerit Tikkanen, Försäkringskassan