Deltagarplattform

Välkommen till deltagarplattformen – här hittar du våra olika program som finns för deltagare.

Basprogrammet

Programmet är till för dig som behöver mer kunskap om det svenska samhället kopplat till arbetsmarknad. Programmet är uppdelat i tre områden;

Samhällsinformation, arbetsmarknad och på jobbet

Här hittar du basprogrammet