Konferens om Våld i ungas relationer

Under ”En vecka fri från våld”, v 47 arrangerar Kristianstads kommun, Hässleholms kommun, Kristianstad Kvinnojour, Skåne Stadsmission, Brottsofferjouren Nordöstra Skåne och Samordningsförbundet Skåne Nordost en konferens om Våld i ungas relationer.
Dagen kommer bjuda på bland annat en berättelse från verkligheten, föreläsare från organisationen Novahuset, Maria Skåne Nordost och våldsförebyggande arbetet ”Spela Roll”.

När: Fredagen den 22 november, preliminär programtid kl. 08.30 – 15.00.
Frukosten serveras dock från kl. 08:00, så kom gärna i god tid innan vi börjar, frukosten får ej tas med in i sessionssalen.
Vi avslutar dagen tillsammans med en manifestation utanför på torget.

Var: Sessionssalen-Rådhus, Skåne

Välkomna, boka in i era kalendrar redan nu. Vi ser fram emot en givande dag tillsammans med ER!
Mer information och möjlighet att anmäla sig kommer efter sommaren, håll utkik!

Save the date Konferens 22 nov 2024 (pdf)