Nyfiken på Basprogrammet?

Projektet Kompetensvalidering som finansieras av förbundet arbetar med (långtids-)arbetslösa personer i arbetsför ålder som är aktuella inom kommunernas arbetsmarknadsenheter eller motsvarande. Oftast personer som saknar gymnasieutbildning, har en på arbetsmarknaden icke-gångbar utbildning och/eller saknar andra på arbetsmarknaden efterfrågade dokumenterade, generella kunskaper för att närma sig eller ta sig på arbetsmarknaden.

Den övergripande målsättningen, är att genom validering öka träffsäkerheten i en fortsatt planering av individens väg mot arbete och självförsörjning. Slutmålet för denna process är således inte att deltagarna återfår arbetsförmåga direkt, utan valideringsarbetet ses som ett led i vägen mot att återfå arbetsförmåga och bli självförsörjande. Valideringen sker via ett nationellt validerings system OCN.

Under projektets gång uppmärksammades behovet av ett enkelt webbaserat verktyg för att stärka individernas kunskaper inom tre områden; Samhällsinformation, arbetsmarknad och på jobbet, vilket resulterade i Basprogrammet.

Basprogrammet är ett webbaserat utbildningsprogram på enkel svenska för att utbilda individer i generella kompetenser som är viktiga att ha med sig inför kommande arbete eller generellt i livet. Utbildningen är uppdelad i tre olika kurser där varje kurs har flera olika avsnitt. Programmet är kostnadsfritt och kan användas av deltagaren själv eller i gruppverksamhet. Programmet går att översätta till modersmål för de som har behov av det.

Här hittar du Basprogrammet

Tveka inte att höra av dig till oss på förbundet vid frågor om Basprogrammet!