Samordnat stöd gör skillnad

Inspektionen för socialförsäkringen har på uppdrag av regeringen utvärderat effekterna för personer som får insatser av den stödverksamhet som finansieras av samordningsförbunden. Personerna har olika medicinska, psykosociala och arbetsmarknadsrelaterade problem och behöver stöd från fler än en myndighet för att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Stödet utförs av team som oftast består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan regioner och kommuner.

Sammantaget visar det att det samordnade stödet har positiva effekter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Läs hela rapporten eller den sammanfattade delen nedan:

Rapport 2023 2 Samordnat stöd gör skillnad

Sammanfattning 2023 2 Samordnat stöd gör skillnad