Samordningsförbundet Skåne Nordost utbildar i Samverkanskunskap

När vi samverkar kommer vi in med olika logiker, olika tolkningar, olika begrepp och olika tillvägagångssätt. För att ta tillvara mångfalden av perspektiv och drivkrafter och lyckas skapa engagemang och riktning blir samverkanskompetens avgörande. I Skåne Nordost vill vi skapa goda samverkare och möjliggöra lyckade samverkansprocesser därför erbjuder förbundet en samverkansutbildning som är framtagen tillsammans med Länka Consulting www.lankaconsulting.se

Utbildningen vänder sig till medarbetare som är nyfikna på samverkan, deltar i samverkansmöten eller förväntas samverka i sin roll.

Upplägg:
Tillfälle 1: Samverkan som avgörande och särskilt arbetssätt
Tillfälle 2: Autopoiesis, kontextförståelse, meningsfulla möten
Tillfälle 3: Drivkrafter, groan zone, relationers betydelse
Tillfälle 4: Positionering, system och helhet, samverkanskultur

Utbildningen är full under 2024, 2025 kommer fler platser att erbjudas.

Vid frågor vänligen kontakta Emma Lindeberg emma.lindeberg@sfsno.se