Skåneveckan för psykisk hälsa 10-16/10

Skåneveckan psykisk hälsa är en samverkan mellan Region Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan där många verksamheter arrangerar evenemang för att öka kunskapen och uppmärksamma psykisk hälsa. För mer information och hitta event som passar er, besök https://skaneveckan.com/