Tillsammans vågar vi finna nya vägar!

Samordningsförbundet Skåne Nordost finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och de fem kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge i nordöstra Skåne.

Välkommen till Samordningsförbundet Skåne Nordost

Vi finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och fem kommuner i nordöstra Skåne. De fem kommunerna är Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Samordningsförbundet Skåne Nordost startade 1 januari 2011 och är en resurs i välfärdsarbetet. Syftet är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt mellan myndigheterna – alltid med medborgaren i centrum.

”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle, utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas”
(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

Klicka här för att läsa mer om våra samverkansinsatser.

Läs hela texten

Nyheter

Här presenterar vi löpande händelser från Samordningsförbundet Skåne Nordost, t.ex. utvärderingar av pågående eller avslutade processer samt nya processer som beviljas medel.

11 Nov

Vi söker en ny förbundschef

Samordningsförbundet Skåne Nordost söker en ny förbundschef. Läs mer här

Läs mer
11 Nov

Vi söker en processtödjande medarbetare

Samordningsförbundet Skåne Nordost söker en processtödjande medarbetare. Läs mer här

Läs mer