Läget Skåne Nordost 2022

Läget Skåne Nordost 2022 genomfördes 2 december i Hässleholm, en gemensam halvdag som arrangerades av Skåne Nordost och Samordningsförbundet Skåne Nordost.

En dag fylld med statistik, analys, samtal och givetvis lite påfyllning av energi.

Vi fick ta del av Nuläget i Skåne som presenterades av Christian Lindell Region Skåne och Konjunkturrapporten som är framtagen av Johan Wessman Öresundsinstitutet Gunilla Bengtsson Sparbanken Skåne.

Vidare fick vi en härlig inspirationsföreläsning av Göran Adlén, ska vi Gasa eller Bromsa? Det är i uppfartsbackarna det händer! Dagen avslutades med en panel dialog mellan talarna och politiker från Skåne Nordosts kommuner.

Stort tack till alla som deltog med klokskap, engagemang och glädje.

Ta del av materialet du också:

Utvecklingen i Skåne Christian L

Konjunkturrapporten Johan och Gunilla