Emma Lindeberg ny processtödjande medarbetare

Samordningsförbundet har beslutat anställa Emma Lindeberg  som processtödjande medarbetare med start den 9 juni 2021. Emma Lindeberg arbetar idag i Kristianstad kommun som projektledare i projektet Samtal för integration som har f...

Läs mer

Samordningsförbundet Skåne Nordost har utsett Åsa Linné till ny förbundschef från den 26 april 2021. Åsa Linné arbetar idag som chef för arbetsmarknadsenheten i Östra Göinge kommun. Åsa Linné har både erfarenhet av vad förbundet j...

Läs mer

Välkommen på föreläsning om ”Anknytning, familj och våld” på Kulturkvarteret i Kristianstad den 26 mars. Föreläsaren Anders Broberg, docent i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet, har en betydande vetenskaplig publikation ...

Läs mer

Samordningsförbundet Skåne Nordost bjuder in till myndighetsgemensamma halvdagskonferenser som en fortsättning av tidigare KUR-projekt. Konferenserna vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommune...

Läs mer

Fredagen den 9 december deltar 176 chefer, medarbetare och politiker från kommunerna i nordöstra Skåne, Region Skåne och försäkringskassan i vinterns viktigaste konferens på temat förebyggande arbete mot våld i nära relation. K...

Läs mer

Premiär! Idag presenterar vi vår helt nya hemsida som vi har tagit fram i samarbete med t&t information reklambyrå i Kristianstad. Målsättningen har varit att uppdatera strukturen och fräscha upp utseendet samtidigt som det sk...

Läs mer

I denna rapport redovisar Försäkringskassan hur medel avsatta för finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso...

Läs mer

De nationella aktörernas stöd för utveckling av samordningsförbund – Återrapportering enligt regleringsbreven för 2014. Uppdraget i regleringsbreven är att stödja samordningsförbundens verksamhet. Arbetsförmedlingen, Försäkring...

Läs mer