Samordningsförbundet Skåne Nordost utbildar i Samverkanskunskap

När vi samverkar kommer vi in med olika logiker, olika tolkningar, olika begrepp och olika tillvägagångssätt. För att ta tillvara mångfalden av perspektiv och drivkrafter och lyckas skapa engagemang och riktning blir samverkanskompetens avgörande. I Skåne Nordost vill vi skapa goda samverkare och möjliggöra lyckade samverkansprocesser därför erbjuder förbundet en samverkansutbildning som är framtagen tillsammans med Länka Consulting www.lankaconsulting.se

Utbildningen vänder sig till medarbetare som är nyfikna på samverkan, deltar i samverkansmöten eller förväntas samverka i sin roll.

Upplägg:
Tillfälle 1: Samverkan som avgörande och särskilt arbetssätt
Tillfälle 2: Autopoiesis, kontextförståelse, meningsfulla möten
Tillfälle 3: Drivkrafter, groan zone, relationers betydelse
Tillfälle 4: Positionering, system och helhet, samverkanskultur

Utbildningen är full under 2024, 2025 kommer fler platser att erbjudas.

Vid frågor vänligen kontakta Emma Lindeberg emma.lindeberg@sfsno.se

Konferens om Våld i ungas relationer

Under ”En vecka fri från våld”, v 47 arrangerar Kristianstads kommun, Hässleholms kommun, Kristianstad Kvinnojour, Skåne Stadsmission, Brottsofferjouren Nordöstra Skåne och Samordningsförbundet Skåne Nordost en konferens om Våld i ungas relationer.
Dagen kommer bjuda på bland annat en berättelse från verkligheten, föreläsare från organisationen Novahuset, Maria Skåne Nordost och våldsförebyggande arbetet ”Spela Roll”.

När: Fredagen den 22 november, preliminär programtid kl. 08.30 – 15.00.
Frukosten serveras dock från kl. 08:00, så kom gärna i god tid innan vi börjar, frukosten får ej tas med in i sessionssalen.
Vi avslutar dagen tillsammans med en manifestation utanför på torget.

Var: Sessionssalen-Rådhus, Skåne

Välkomna, boka in i era kalendrar redan nu. Vi ser fram emot en givande dag tillsammans med ER!
Mer information och möjlighet att anmäla sig kommer efter sommaren, håll utkik!

Save the date Konferens 22 nov 2024 (pdf)